Mail server

Lê Nguyễn Group là đơn vị tiên phong xây dựng hệ thống Email chạy trên Server riêng hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu phức tạp nhất của doanh nghiệp.

 Tốc độ nhanh - ổn định - liên tục - an toàn Chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys

 Đáp ứng số lượng Email lớn đầy đủ tính năng kỹ thuật của Email offline, Webmail, Outlook, Mobile Phone.

 Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên, Thiết lập được dung lượng tối đa của từng email.

 Hỗ trợ Forwarder email để setup Email Offline. Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng.

 Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay các trưởng phòng(Trưởng phòng kiểm soát được nhân viên hay Giám đốc kiểm soát được trưởng phòng lẫn nhân viên).

 Chống được Virus, Spam cực kỳ hiệu quả.

 Hỗ trợ backup hàng tuần (Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu backup tối đa trong vòng 6 tháng).